Giới thiệu hình thức Đào tạo từ xa trường Đại học Mở TPHCMTrường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh từ lâu đã là trung tâm đào tạo từ xa lớn nhất cả nước ở phía Nam, có mối quan hệ hợp tác đào tạo với nhiều đại học quốc tế uy tín và là thành viên năng động của các tổ chức đào tạo từ xa trong khu vực và trên thế giới. Phát huy thế mạnh đó, Nhà trường đã và đang cụ thể hóa các cam kết của mình qua việc thực hiện những thay đổi mang tính chiến lược mà trọng tâm là chất lượng đầu ra và sự đa dạng của các sản phẩm đào tạo. Ngoài ra, lãnh đạo Trường luôn chú trọng: thiết kế nội dung chương trình để đảm bảo tính kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn; xây dựng phương thức học tập linh hoạt và thuận tiện cho học viên và các địa phương; phát triển nguồn học liệu cập nhật và hiện đại; tích cực và chủ động hợp tác với các đối tác quốc tế uy tín, và mở rộng mạng lưới liên kết với các đối tác hội đủ điều kiện ở các địa phương.

Nguồn: https://alancarlsonmd.com

Xem thêm bài viết khác: https://alancarlsonmd.com/giao-duc/

1 thought on “Giới thiệu hình thức Đào tạo từ xa trường Đại học Mở TPHCM

  1. Em đã tốt nghiệp trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh khoa Giáo dục thể chất em muốn học thêm môn công tác xã hội thì bên trường đào tạo như thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *