Học tiếng Anh qua bài hát : The green leaves of summer — The Brothers FourLời bài hát và phần dịch sang tiếng Việt :

The green leaves of summer — The Brothers Four
A time to be reaping, a time to be sowing
Đó là lúc để thu hoạch, đó là lúc gieo hạt
The green leaves of summer are calling me home
Những chiếc lá xanh mát mùa hè đang vẫy gọi tôi trở về nhà
It was good to be young then in the season of plenty
Thật là tuyệt được trở nên tươi trẻ trong mùa màng bội thu này
When the catfish were jumping as high as the sky.
Khi những chú cá trê nhảy tanh tách lên trời

A time just for planting, a time just for plowing
Đó là lúc để trồng trọt, đó là lúc để cày cấy
A time to be courting a girl of your own
Lúc để tán tỉnh một cô nàng
T’was so good to be young then, to be close to the earth
Thật là tuyệt được trở nên tươi trẻ, được gần với đất mẹ
And to stand by your wife, at the moment of birth.
Và được đứng bên người vợ, vào khoảnh khắc một sinh linh chào đời

A time to be reaping, a time to be sowing
Đó là lúc để thu hoạch, đó là lúc gieo hạt
A time just for living, a place for to die.
Đó là lúc để sống, một nơi để nhắm mắt xuôi tay
T’was so good to be young then, to be close to the earth
Thật là tuyệt được trở nên tươi trẻ, được gần với đất mẹ
Now the green leaves of summer are calling me home
Giờ thì những chiếc lá xanh mát mùa hè đang vẫy gọi tôi trở về nhà

T’was so good to be young then, to be close to the earth,
Thật là tuyệt được trở nên tươi trẻ, được gần với đất mẹ
Now the green leaves of summer are calling be home.
Giờ thì những chiếc lá xanh mát mùa hè đang vẫy gọi tôi trở về nhà

Nguồn: https://alancarlsonmd.com

Xem thêm bài viết khác: https://alancarlsonmd.com/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *