Sách cúng TẠP TIẾU CHƯ KHOA SONG NGỮ + THỦY LỤC CHƯ KHOASách cúng TẠP TIẾU CHƯ KHOA SONG NGỮ
(CHỮ IN CỰC KÌ SẮC NÉT)

Bộ sách cúng chữ Hán, có phiên âm Việt gồm 5 tập 60 khoa cúng, khá đầy đủ dùng cho các thầy chùa, pháp sư đi cúng.
Tạp Tiếu Chư Khoa ( Song Ngữ )
Tập 1 :
Thỉnh phật giản khoa
Lễ đảo thiên thời khoa
Lễ kỳ thiên khoa
Lễ nhương tinh khoa
Lễ nam tào bắc đẩu khoa
Đương niên đương cảnh khoa
Nghinh triệu thành hoàng khoa
Sám tạ thành hoàng khoa
Lễ sám tiên sư khoa
Lễ vô thường khoa
Cúng thí thực cô hồn khoa
Tập 2 :
Lễ cửu trùng công chúa khoa
Cúng sùng sơn thần tiên
Cúng bán thiên công chúa
Lục cung phụ chẩn đậu
Lễ trưởng minh y
Thỉnh phật bảo đồng bảo thai
Lê hoàng tuyền thục mệnh
Lễ giải oan thưởng mệnh
Lễ thần nông
Thỉnh phật trừ ôn nghi
Lễ sám thổ công
Lễ trần triều
Tập 3 :
Thỉnh phật quan âm cứu bệnh
Sám tạ long thần
Di cung hoán số
Lễ an bản mệnh
Lễ tam phủ thục mệnh
Thiên đế bảo đồng khoa
Lễ thiên đài
Thỉnh thánh không lộ
Phần sài khánh trạch
An trấn cấm đàn kết giới
An trấn hoả đàn
Cửu ngưu sát thổ
Tập 4 :
Lễ tống hoả tai
Lễ bạch hổ giải tứ cửu hạn
Lễ thiên cẩu
Cắt đoạn trầm phù cửu tỉnh
Lễ cắt đoạn thông hành
Lễ sám viện thiên tiên công chúa
Lễ giải quan sát
Lễ tán đăng ôn nghi
Lễ thiết thực ôn bộ
Lễ sám táo quân khoa
Tập 5 :
Chư thần thông dụng khoa
Động đình thuỷ tộc khoa
Hà bá triệu hồn khoa
Lôi công chúa tích lịch
Sơn tinh mộc thụ
An mạch hoàn thổ
Chiêu hồn khoa
Sám tạ phần mộ
Giải ác mộng khoa
Hiến hoá bà
Tam phủ thục án
Tam phủ đối khám

Sách cúng THỦY LỤC SONG NGỮ
(CHỮ IN CỰC KÌ SẮC NÉT)
Bộ sách cúng chữ Hán, có phiên âm Việt gồm 6 tập 27 khoa cúng, khá đầy đủ dùng cho các thầy chùa, pháp sư đi cúng.
Tập 1 :
– Nghinh sư duyệt định khoa
– Dự Tiếp Linh Khoa
– Chuyển Luân
– Cấp Thủy Khoa
– Tịnh Trù Khoa
– Kiên Đàn Giải Uế Khoa
Tập 2 :
– Diễn Bảng Nghi
– Phát Tấu Nghi
– Cúng Tài Khoa
– Thỉnh Kinh Khoa
– Thụ Phan Khoa
– Thỉnh Thánh Không Lộ Khoa
Tập 3 :
– Thỉnh Phật Khoa
– Thập Cúng Nghi
– Triệu Linh
– Chúc Thực Khoa
Tập 4 :
– Lễ Thập Điện Khoa
– Thỉnh Mục Liên Khoa
– Thỉnh Địa Tạng Khoa
– Phá Ngục Khoa
– Huyết Hồ
Tập 5 :
– Thỉnh Xá Khoa
– Phóng Xá Khoa
– Khai Phương Khoa
– Phóng Sinh Khoa
– Phóng Đăng Khoa
– Giải Kết Khoa
Tập 6
Mông Sơn Khoa

Chư vị có nhu cầu vui lòng inbox hoặc LH SĐT 0972676252

Nguồn: https://alancarlsonmd.com

Xem thêm bài viết khác: https://alancarlsonmd.com/giao-duc/

9 thoughts on “Sách cúng TẠP TIẾU CHƯ KHOA SONG NGỮ + THỦY LỤC CHƯ KHOA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *