Xây dựng mô hình giáo dục bền vữngBài trình bày 4: Xây dựng mô hình giáo dục bền vững – Sự kiện Forbes Vietnam Talks – Tương lai của giáo dục.

Sự gắn kết giữa xã hội và nhà trường quan trọng và cấp thiết, đặc biệt đối với bậc giáo dục phổ thông và đại học, mà cụ thể là gắn kết với doanh nghiệp, vì doanh nghiệp mang hơi thở của xã hội. Một hệ thống giáo dục công lập tách rời doanh nghiệp, trong bối cảnh nền kinh tế đa thành phần (với thành phần kinh tế năng động nhất là khối tư nhân) không thể tự khắc phục điểm yếu này. Bài nói chuyện từ một tập đoàn đầu tư vào chuỗi giáo dục khép kín có những phương thức giúp kết nối giữa việc học và hành, và tạo ra cầu nối chặt chẽ với các doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị cho các cá nhân tham gia ngay vào hoạt động xã hội sau khi ra trường.

• Diễn giả: TS Đỗ Mạnh Cường, Thường trực Hội đồng giáo dục, Giám đốc chuyên môn Tập đoàn Nguyễn Hoàng.

Nguồn: https://alancarlsonmd.com

Xem thêm bài viết khác: https://alancarlsonmd.com/kinh-doanh/

3 thoughts on “Xây dựng mô hình giáo dục bền vững

  1. Rất hữu ích cho ngành giáo dục Việt Nam, nhất là với người đứng đầu ngành giáo dục Vn…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *